Boşanma Avukatı Ne İş Yapar?

Boşanma Avukatı Ne İş Yapar

Boşanma Avukatı Ne İş Yapar? Boşanma avukatı, aile hukuku kapsamına alınan uyuşmazlıklarda gündeme gelen davalara bakan avukatlara halk arasında verilen isimdir. Esasında hukuk sistemimizde boşanma avukatı gibi bir avukatlık dalı bulunmamaktadır.

Boşanma Avukatı Ne İş Yapar?

Boşanma davalarına giren avukatların da kendilerini boşanma avukatı adıyla tanıtması yasal değildir. Fakat halk arasında boşanma, yoksulluk ve iştirak nafakası, çocuğun velayeti, edinilmiş malların paylaşımı gibi davalarda görev yapan avukatlara boşanma avukatı dendiği görülmektedir.

Türk hukuk sisteminde boşanma avukatı adı altında ayrı bir mesleki uzmanlık alanı olmadığı için esasında bu avukatlar aile hukuku avukatı olarak mesleki görevlerini yerine getirmektedir. Boşanma avukatları adından da anlaşılacağı üzere aile hukuku kapsamında en çok görülen boşanma davalarında görev yapan avukatlardır. Her davada önemli bir hazırlık süreci olduğu için boşanma davalarında da boşanma avukatları, boşanmaya sebep olarak gösterilebilecek olguları araştırarak dava hazırlığı yapar. Türk Medeni Kanunu’nda tarafların boşanmasına hükmedilebilmesi için hukuken geçerli bir sebebin olması gerekmektedir. Bu noktada sebepsiz yere açılan boşanma davası mahkeme tarafından reddedileceği için boşanma avukatı görevleri ilk olarak boşanmaya neden olarak gösterilebilecek olayları hukuki usullere göre tespit edip dava dosyasını hazırlamaktır.

Boşanma Avukatının Dava Hazırlığı

Boşanmayı isteyen taraf ya da taraflar arasında yaşanmış olayları değerlendirerek boşanma davası açmak için hukuken gerektirdiği şartlara uygunluk olup olmadığı boşanma avukatı tarafından belirlenebilmektedir. Türk Medeni Kanunu’nda boşanmaya sebep olarak öne sürülebilecek nedenler şunlardan oluşmaktadır:

  • Zina veya aldatma
  • Eşlerden birinin diğerinin hayatına kast etmesi, onur kırıcı davranışta bulunması
  • Küçük düşürücü suç
  • Eşlerden birinin haysiyetsiz hayat sürmesi
  • Eşlerden birinin ortak konutu terk etmesi
  • Akıl hastalığı
  • Evlilik birliğinin temelinden sarsılması durumu

Boşanma davasında hukuka uygun bir şekilde sürecin işlemesi için, boşanmaya neden olan olayların tespiti oldukça önemlidir. Nitekim hakim davacının boşanma talebini değerlendirerek dosyayı inceleyecektir. Bu sebeple boşanma davasının reddedilmesi ve gerekçelerin hukuki usullere göre aile mahkemesine sunulabilmesi için boşanma davasına hazırlık sürecinin mutlaka alanında uzman boşanma avukatı ile yürütülmesine dikkat edilmelidir.

Boşanma Duruşmasında Avukatın Görevi Nedir?

Tüm delillerin hukuka uygun bir şekilde toplanıp dava dosyasının hazırlanmasında önemli bir işleve sahip olan boşanma avukatları, aynı zamanda aile hakimi önünde gerçekleştirilen boşanma davası duruşmasında da birtakım görevleri yerine getirmektedir. Özellikle boşanma davalarının ilk duruşması oldukça önemlidir. Hukuki olarak ön inceleme duruşması adı verilen bu süreçte, boşanma avukatının ilk duruşmada mutlaka yer alması ve savunma gerçekleştirmesi önem teşkil eden bir konudur. Boşanma avukatlarının davanın duruşma sürecinde tanıklara doğrudan soru sorma hakları vardır. Boşanma davasını aydınlatmak, tanık beyanlarında varsa çelişkileri ortadan kaldırmak için taraf avukatları diledikleri kadar soru sorabilirler. Bu yüzden boşanmaya karar verecek aile hakimi önünde hakların ve menfaatlerin en iyi şekilde savunulması konusunda  boşanma avukatlarına önemli bir görev düşmektedir.

AVUKATA İLK SORUYU SİZ SORMAK İSTER MİSİNİZ?

BİZE ULAŞIN